Načítám Akce
akce již proběhla.

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XII. ročník
26.10.2018 – 27.10.2018 Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

termín konania
26. – 27. 10. 2018

miesto konania
Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica

organizátor a usporiadateľ
SOLEN, s.r.o.,
časopis Neurológia pre prax

pod záštitou
Slovenská neurologická spoločnosť,
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta

odborný garant 
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Kredity
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.