K-LASER CUBE MEDICAL

K-LASER CUBE – je revolučný vysokovýkonný neinvazívny laser pre fyzioterapiu, športovú medicínu, podiatriu a ďalšie odbory. Kombinuje 4 vlnové dĺžky 660 + 800 + 905 + 970 nm a tým zaisťuje komplexné biostimulačné účinky s najširším spektrom indikácií na trhu. Disponuje špeciálnymi pulznými režimami (20W ISP-Intense Super Pulse), ktoré minimalizujú prehrievanie povrchových tkanív a umožňujú tak lepší prienik energie do hlbokých tkanív. K-laser Cube zohľadňuje a používa všetky nevyhnutné faktory pre dosiahnutie najlepšieho výsledku pri laserovej terapii.

Nespornou VÝHODOU je bezúdržbovosť, 5-ročná záruka a nízke prevádzkové náklady.

 • 4 vlnové dĺžky 660 + 800 + 905 + 970 nm zaručujú komplexné biostimulačné účinky.

 • 15 wattov kontinuálny režim (CW) power, 20 wattov Intense Super Pulse (ISP).

 • Pulzné módy 1 – 20 000 Hz, zvyšujú a rozširujú terapeutický účinok.

 • Patentovaný ISP pulzný režim zaručujú prienik energie do hlbokých tkanív bez prehrievania povrchových tkanív.

 • Hlavica so špeciálnou optikou umožňuje plynulo meniť zoom (vyžarovaný spot) od 1 cm2 do 5 cm2.

 • K-Laser Cube softvér poskytuje voľbu prednastavených programov v závislosti od anatomickej knižnice.

 • Všetky prednastavené programy je možné upraviť podľa vlastných potrieb, možnosť vytvárania vlastných programov.

 • Možnosť pojazdného stolíka s hlavicou umožňujúca plošné ošetrenie až do 72 cm2.

 • Kompaktné prenosné zariadenie (1,3 kg), ktoré umožňuje prevádzku ako zo siete, tak aj na internú batériu bez straty výkonu.

 • Stabilná bezporuchová technológia podložená 5-ročnou zárukou.

K-Laser Cube oblasti využitia

K-Laser Cube – oblasti využitia

 • Akútne a chronické bolesti

 • Športová medicína

 • Traumatológia, pooperačné stavy

 • Fyzioterapia a rehabilitácia

 • Pediatria a dermatológia

 • Stomatológia

 • Liečba mäkkých tkanív – rany, jazvy, preležaniny atď.

 • Liečba mäkkých tkanív – vredy, syndróm diabetickej nohy

 • Liečba mäkkých tkanív – mukozitída

Hlavné terapeutické indikácie

 • distorzia (podvrtnutie členkov, kolenných kĺbov atď. )

 • distenzia (svalové natiahnutie, preťaženie atď.)

 • svalové poškodenia (pretrhnutie sval. vlákien atď.)

 • opuchy (poúrazové, pooperačné atď.)

 • bolestivé trigger pointy (spúšťacie body)

 • entezopatia – úponové bolesti (tenisový, golfový lakeť, pätová ostroha atď.)

 • tendinopatia (Achil. šľachy atď.)

 • vertebrogénne algické syndrómy (bolesti chrbta)

 • artropatia, artrózy, bolesti kĺbov

 • jazvy (pooperačné, poúrazové)

 • popáleniny

 • preležaniny

 • vredy

 • diabetická noha

Prečo zvoliť K-Laser?

 • Lepšie klinické výsledky

 • Vhodný pre všetky typy pacientov

 • Rýchlejšia regenerácia

 • Rýchlejší manažment bolesti

 • Viac spokojných klientov

 • Odlíšiť sa od konkurencie

 • Zvýšenie ziskov

 • Zvýšenie počtu odporúčaní

 • Jednoduchá implementácia

 • Najnovšie technológie

 • atď.

K-Laser Cube Biologický efekt

 • Protizápalový účinok

 • Analgetický účinok

 • Zrýchlenie metabolických procesov

 • Zvýšenie cievnej aktivity

 • Regulácia imunity

 • Normalizácia nervovej funkcie

 • Zrýchlenie hojenia – regenerácia poškodeného tkaniva

 • Redukcia fibróznej tkanivovej formácie

 • Stimulácia akupunktúrnych bodov

 • atď.

Čo je to K-Laser terapia?
Laserová terapia používa vlnové dĺžky rôzneho spektra pre stimuláciu kľúčových molekúl v ľudskom tkanive. Niekoľko desaťročí intenzívneho
výskumu umožnilo identifikovať dôležité faktory, ako vlnové dĺžky, množstvo energie a frekvencia, ktoré spôsobujú zmeny na úrovni
bunkového metabolizmu (fotobiostimulácia). Názorným príkladom tohto prirodzeného procesu je slnečné žiarenie, ktoré je v ľudskom
organizme absorbované melanínom, spôsobuje zmeny na koži – pigmentáciu. K-Laser umožňuje prenos správneho množstva energie
do všetkých typov tkanív (od povrchových až po hlboké) a tým aktivuje veľké množstvo nadväzujúcich fotochemických reakcií,
ktoré umožňujú rýchlejšiu regeneráciu a zároveň znižujú alebo celkom odbúravajú mieru bolestivosti spojenú s ochorením.
Táto bezpečná neinvazívna technika používa prirodzený regeneračný proces ľudského organizmu.
Ide o veľmi efektívnu bezliekovú liečbu, ktorá pacienta nezaťažuje.

Terapia K-Laser Cube poskytuje optimálne rozmedzie vlnových dĺžok.
Všetky vlnové dĺžky je možné vyžarovať simultánne či v ľubovoľných kombináciách, čo zlepšuje a rozširuje terapeutický účinok.

970 nm – zvyšuje lokálnu mikrocirkuláciu – vyšší prísun kyslíka, živín a lepší odvod odpadových látok
Krv je primárnym transportným systémom, ktorý privádza nevyhnutné živiny a kyslík k bunkám, zároveň odvádza preč produkty katabolizmu. Voda v našom organizme veľmi dobre absorbuje túto vlnovú dĺžku, a pokiaľ absorbuje fotón, všetka energia je premenená na teplo. Tieto teplotné body lokalizované hlboko v tkanive vytvárajú teplotný gradient na bunkovej úrovni, ktorý stimuluje lokálny mikroobeh, ktorý prináša viac kyslíka k bunkám.

905 nm – akceleruje uvoľňovanie kyslíka z hemoglobínu do okolitých tkanív
Kyslík je uvoľňovaný z krvného riečiska rôznou rýchlosťou, čím je rýchlosť vyššia, tým viac „paliva“ má bunka na prirodzený proces hojenia. Táto vlnová dĺžka je čiastočne absorbovaná hemoglobínom, vodou, melanínom a cytochrómami. Čím viac je toto žiarenie absorbované, tým väčšie je množstvo kyslíka dostupné bunkám.

800 nm – stimulácia ATP cytochróm C enzýmu, akcelerácia bunkového metabolizmu – zaisťuje viac energie bunkám
konečným enzýmom dýchacieho reťazca je cytochróm c oxidáza, ktorý určuje, ako efektívne bunky premieňajú molekulárny kyslík na ATP. Tento enzým má najvyššiu absorpciu pri 800 nm, keď cyklicky prechádza medzi svojou redukovanou a oxidovanou formou určitou rýchlosťou, pri každom cykle produkuje jednu molekulu ATP.

660 nm – podpora tvorby nových buniek v povrchových tkanivách
Ožarovaním miesta žiarením s vlnovou dĺžkou 660 nm, ktoré je v našej koži veľmi dobre absorbované melanínom, sa zaistí dodanie značnej dávky energie na povrch. Keďže svetlo môže ako inhibovať baktérie, tak podporovať rast buniek, laserová terapia má neuveriteľné výsledky pri hojení rán a regenerácii tkanív.

3 režimy (od CW do 20 000 Hz)

 • Kontinuálny režim
 • Pulzný režim
 • Intense Super Pulse (ISP)

K-Laser Cube vďaka jedinečnému ISP režimu, dovoľuje vybrať správnu frekvenciu
a priemerný výkon aj v superpulznom režime. Vďaka tomu ponúka možnú voľbu
od najnižších pulzných frekvencií, ktoré sú vhodné pre terapie tíšiace bolesť,
až po vyššie frekvencie, ktoré sú efektívne napríklad pre biostimuláciu a to pri
zachovaní nezávisle regulovateľného nastavenia priemerného výkonu tak,
aby dodávaná energia bola vhodná pre daný typ tkaniva.

ISP super pulzy dovoľujú prenikať energii hlbšie bez prehriatia povrchových tkanív.
S režimom ISP je možné nezávisle od seba regulovať tak frekvenciu pulzov,
ako aj priemerný výkon.

K-Laser dynamická terapia

Vo väčšine patologických stavov je ovplyvnených viac typov tkanív. K-laser terapia disponuje prednastaveným inteligentným programovým vybavením, ktoré je rozčlenené do niekoľkých rôznych fáz, umožňujúce kombinovať rôzne nastavenie všetkých parametrov (vlnové dĺžky, čas, frekvencia, výkon atď.) a to pre optimálnu stimuláciu všetkých druhov tkanív.

Vybraný program je automaticky optimalizovaný v nadväznosti na zvolenú anatomickú oblasť (ruka, stehno, rameno, krk atď.), telesný typ pacienta (ektomorf, mezomorf, endomorf), fototyp pokožky (1-6), škálu bolestivosti (akútna, mierna, chronická a stupeň nízka, stredná, vysoká). Všetky dostupné parametre si môže používateľ upravovať a následne si tak vytvárať vlastné používateľské programy.

MUDr. Miroslav Procházka
Člen výboru Spoločnosti pre estetickú a laserovú medicínu ČLS JEP Člen výboru Rádiobiologickej spoločnosti ČLS JEP

Ex-president European Medical Laser Assotiation

„Prístroj Klaser Cube vlastníme. Veľmi sme sa naň tešili, už z toho dôvodu, že sme sa ako klinické pracovisko mohli podieľať na jeho vývoji. A prístroj nesklamal: vysoký výkon, v rámci terapie zmeny vlnových dĺžok a frekvenčných režimov, tým bol eliminovaný fenomén adaptácie, známy pri všetkej fyzikálnej terapii. Prístroj je skutočnou revolúciou v neinvazívnej laserovej terapii. Potrebný nižší počet procedúr zvyšuje jeho akceptáciu pre personál aj ošetrovaných klientov. Navyše ako jediný vo svojich výkonových parametroch ponúka možnosť scannera, teda plošného ošetrenia. Výhodou je aj veľmi intuitívny systém obsluhy, zrozumiteľný prakticky každému. Podľa môjho názoru ide o prístroj s veľmi dobrou odozvou medzi pacientmi, vďaka svojmu suverénnemu klinickému efektu aj medzi terapeutmi, a to z toho istého dôvodu… Pozitívna sa javí aj otázka ekonomického prínosu, bez pocitu, že by sme pacientom vnucovali nepreverenú techniku.“

MUDr. Miroslav Procházka, Rehabilitácia Jarov

https://www.klaser.sk/wp-content/uploads/2018/03/Katalog-Cube-2018-01-730x1024.png
https://www.klaser.sk/wp-content/uploads/2018/03/Katalog-Cube-2018-02-730x1024.png
https://www.klaser.sk/wp-content/uploads/2018/03/Katalog-Cube-2018-03-730x1024.png
https://www.klaser.sk/wp-content/uploads/2018/03/Katalog-Cube-2018-04-730x1024.png
https://www.klaser.sk/wp-content/uploads/2018/03/Katalog-Cube-2018-05-730x1024.png
https://www.klaser.sk/wp-content/uploads/2018/03/Katalog-Cube-2018-06-730x1024.png
https://www.klaser.sk/wp-content/uploads/2018/03/Katalog-Cube-2018-07-730x1024.png
https://www.klaser.sk/wp-content/uploads/2018/03/Katalog-Cube-2018-08-730x1024.png


Katalog K-Laser CUBE 2018

SLEDUJTE NÁS AJ NA FACEBOOKU

najrýchlejšia cesta k aktualitám …